สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก

0 Comments
รถ 3 ล้อ ไฟฟ้า ราคา

อย่างที่ทราบกันดีว่า รถบรรทุกเป็นรถขนาดใหญ่ จึงต้องมีความระมัดระวังที่มากกว่ารถยนต์ธรรมดา ฉะนั้น รถบรรทุกจึงมักมีสัญญาณไฟเพื่อเตือนที่แตกต่างกับรถยนต์ธรรมดาเช่นกัน ทั้งนี้ รถยนต์ธรรมดาแบบเราๆ จึงควรเรียนรู้ไว้ เพื่อให้การขับขี่ของคุณลื่นไหล และปลอดภัยมากขึ้น แต่เอ รถบรรทุกจะมีสัญญาณไฟเพื่อเตือนแบบใดบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก

สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก มีทั้งหมด 9 สัญญาณ ดังนี้

  • สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก สัญญาณที่ 1 คือ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที ขวาที สลับกัน  หมายความว่า ระวังรถบรรทุกกำลังจะเบรก โปรดขับด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซงขึ้นไป เพื่อความปลอดภัย
  • สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก สัญญาณที่ 2 คือ รถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวขวา เมื่อมีรถจะแซง หมายความว่า ไม่สามารถแซงได้ ห้ามแซง เพราะข้างหน้ามีรถสวยมา
  • สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก สัญญาณที่ 3 คือ กระพริบไฟสูง 1 ครั้ง หมายความว่า เขากำลังตรวจสอบว่าเราง่วงหรือเปล่า และทางที่เราผ่านมานั้นมีเหตุหรือด่านไหม หากไม่มีอะไรกระพริบส่งสัญญาณกลับ 1ครั้ง เพื่อเป็นการตอบรับ
  • สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก สัญญาณที่ 4 คือ เปิดไฟฉุกเฉินตรงทางแยก หมายความว่า รถบรรทุกต้องการขับตรงไปไม่เลี้ยวที่แยก หากคันหลังจะตรงก็สามารถขับตามมาได้เลย
  • สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก สัญญาณที่ 5 คือ รถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้าย เมื่อมีรถจะแซง หมายความว่า สามารถเชิญแซงได้เลย เพราะข้างหน้าทางสะดวก สามารถแซงได้
  • สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก สัญญาณที่ 6 คือ รถบรรทุกเปิดไฟสูงใส่ เมื่อรถเลนตรงข้ามกำลังจะแซง หมายความว่า เขากำลังเปิดไฟให้ทางเราอยู่  เพื่อที่จะให้คุณได้เห็นทางได้ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะทำการแซงไป
  • สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก สัญญาณที่ 7 คือ ดับไฟหน้าแล้วเปิดขึ้น หมายความว่า ทางด้านหน้ามีเหตุ อุบัติเหตุอันตราย หรือ มีด่าน
  • สัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก สัญญาณที่ 8 คือ แฉลบหัวรถบรรทุกอกกมาทางด้านขวา แล้วกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง หมายความว่า ขอทาง หรือต้องเร่งเครื่องเพื่อขับแซง

และสัญญาณไฟที่คุณควรรู้ของรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า บรรทุก สัญญาณสุดท้าย คือ รถบรรทุกที่ขับสวนทางมา กระพริบไฟเลี้ยวมาทางฝั่งรถคุณ หมายความว่าข้างหน้ามีด่าน ให้ระวัง หรือเตรียมพร้อมนั่นเอง และไม่ว่าจะเป็นรถ 3 ล้อ ไฟฟ้า ราคาถูกหรือแพงก็ใช้สัญญานไฟเหมือนกันหมด จึงต้องรู้เพื่อให้เราและคนอื่นปลอดภัยเมื่ออยู่บนท้องถนน