เลือกกล่องกระดาษลูกฟูกอย่างไร ให้ใช้งานได้เหมาะสม

0 Comments
กล่องกระดาษลูกฟูก

            สำหรับหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันก็คือกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นเอง ซึ่งกล่องลูกฟูกนั้นก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งในการขนส่งตามปกติและวงการอุตสาหกรรมกันเลยทีเดียว ดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับกล่องกระดาษลูกฟูกกันให้มากขึ้นค่ะ

กล่องกระดาษลูกฟูกคืออะไร?

            สำหรับกล่องกระดาษลูกฟูกหรือ Corrugated box ก็คือกล่องที่ทำมาจากกระดาษลอนลูกฟูกซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่น ซึ่งลักษณะโครงสร้างของกระดาษลูกฟูกเมื่อนำมาประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกก็จะมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก สามารถช่วยป้องกันสินค้าในระหว่างการขนส่งและการเคลื่อนย้ายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ก็ยังสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกได้อย่างหลากหลายตามแบบและขนาดที่ต้องการ รวมไปถึงสามารถพิมพ์ลายต่าง ๆ บนกล่องกระดาษลูกฟูกได้อีกด้วย ซึ่งกล่องกระดาษลูกฟูกที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบันก็จะมีดังนี้

 • กล่องกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face) เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่ทำจากกระดาษลูกฟูกแผ่นเรียบ 1 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยนิยมนำมาใช้ในการกันกระแทกสินค้า หรือนำมาปะกล่องแบบ Offset ให้เป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 
  • กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall) เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้กระดาษลอนลูกฟูก 1 แผ่นอยู่ตรงกลางประกบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำไปใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลางไม่ได้เน้นความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูกมากนัก
  • กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall) เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 2 แผ่น นิยมใช้สำหรับสินค้ามีน้ำหนักมากและที่ต้องการป้องกันสูง
  • กล่องกระดาษลูกฟูก 7 ชั้น (Triple Wall) เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้กระดาษแผ่นเรียบ 4 แผ่น ประกบกับกระดาษลอนลูกฟูก 3 แผ่น เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความแข็งแรงมากสามารถใช้ทดแทนลังไม้ได้ จึงนิยมนำมาใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือสินค้าที่ต้องการการป้องกันในระดับสูง

กล่องกระดาษลูกฟูกประเภทต่าง ๆ

            สำหรับในปัจจุบันนั้นก็สามารถแบ่งประเภทของกล่องกระดาษลูกฟูกที่นิยมนำมาใช้งานกันอยู่ออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันดังนี้ก็คือ

 • กล่องธรรมดา หรือกล่องฝาชน RSC (Regular Slotted Container) เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่พบเห็นได้ทั่วไป มีความแข็งแรงปานกลาง ใช้สำหรับบรรจุสินค้าในการขนส่งตามปกติ
  • กล่องฝาเกย OSC (OverlapSlotted Container) เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถป้องกันตัวสินค้าได้ดีกว่า นิยมนำมาใช้ในการขนส่งตามปกติที่ต้องการความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
  • กล่องฝาครอบ FTD ((Full Telescope Design Style Box) เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่เป็นลักษณะของกล่องแยกชิ้นสวมกันอยู่ 2 กล่อง โดยเป็นฝาเปิดด้านบน 1 กล่องและด้านล่าง 1 กล่อง
  • กล่องผลไม้ FTHS (Full Telescope Half Slotted) เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับการบรรจุผลไม้ โดยใช้ลักษณะกล่องแบบฝาชนและกล่องแบบฝาครอบมาผสมกัน ทำให้สามารถประกอบตัวกล่องได้ง่าย
  • กล่องไดคัท (Die-Cut) เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่ขึ้นรูปและประกอบตามความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

            ดังนั้นในการเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกจึงควรพิจารณาถึงตัวสินค้าที่จะใส่อยู่ด้านในและประเภทของกล่องกระดาษลูกฟูกให้ดีเสียก่อน เพื่อที่จะได้สามารถเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกได้อย่างเหมาะสมและประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ