แนวทางการเลือกและติดตั้งอ่างล้างตาฉุกเฉินตามมาตรฐานความปลอดภัย

0 Comments
อ่างล้างตาฉุกเฉิน

                พอพูดถึงมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหรือโรงงานต่าง ๆ ย่อมที่จะต้องมีเรื่องของอ่างล้างตาฉุกเฉินทั้งการเลือกใช้และการติดตั้งที่เหมาะสมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ซึ่งอ่างล้างตาประเภทนี้เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งให้สถานประกอบการมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะกับการปฏิบัติงานที่ต้องทำงานกับสารเคมี หรือต้องเจอกับสารที่เป็นฝุ่น ผง ที่ลอยในอากาศซึ่งเป็นสารที่ควบคุมได้ยาก ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด การเลือกและการติดตั้งอย่างล้างตามอย่างชาญฉลาดจะช่วยป้องกันไม่ให้เหตุนั้นลุกลามบานปลายได้

                ประเภทของอ่างล้างตาฉุกเฉินกับการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก

                สำหรับโรงงานหรือพื้นที่ที่เป็นห้องปฏิบัติการที่มีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง จะเหมาะกับการติดตั้งอ่างล้างตาฉุกเฉินประเภทติดตั้งกับผนัง ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับอ่างล้างตาทั่ว ๆ ไป ซึ่งพบเห็นได้ตามห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แต่ประเด็นสำคัญคือควรเลือกอ่างที่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ง่าย โดยการใช้อ่างที่มีวาล์วที่เปิดโดยการผลัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เผชิญเหตุสามารถช่วยเหลือตัวเองและแก้ปัญหาได้โดยง่าย รวมไปถึงเรื่องของทิศทางการส่งน้ำก็ควรที่จะเป็นการฉีดแบบพุ่งสูงขึ้น ซึ่งการส่งน้ำในทิศทางแนวตั้งนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะล้างหน้าและดวงตาได้ง่ายและทันท่วงที

สถานที่ขนาดใหญ่หรือพื้นที่กลางแจ้ง

                สำหรับสถานที่ที่มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างหรือเป็นที่ปฏิบัติงานที่ตั้งอยู่กลางแจ้งสามารถเลือกใช้อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบตั้งพื้นได้ ซึ่งเป็นประเภทของอ่างที่ไม่จำเป็นต้องมีผนังไว้ยึดติดก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้ เพราะอ่างประเภทนี้จะทำการยึดกับพื้นและมีทิศทางการฉีดน้ำเช่นเดียวกับอ่างแบบติดผนัง นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถเลือกใช้อ่างแบบที่มาพร้อมกับฝักบัวได้ ซึ่งมีการจ่ายน้ำจากด้านบนที่จะสามารถล้างตัวผู้ปฏิบัติงานได้ทั้งตัวอย่างสะดวก ที่สามารถเปิดการใช้งานได้ผ่านการเหยียบด้วยเท้าที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานที่มากกว่า พร้อมความปลอดภัยแบบมั่นใจที่มากขึ้น

การติดตั้งที่คำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐาน

                ในการติดตั้งอ่างล้างตาฉุกเฉินประเภทต่าง ๆ นั้น นอกเหนือจากการเลือกประเภท ชนิด หรือแบบของอ่างที่เหมาะสมกับพื้นที่หรือสถานที่ปฏิบัติงานแล้ว ก็ยังมีเรื่องของการเลือกจุดที่จะทำการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วย เมื่อพิจารณากันตามมาตรฐาน สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (American National Standards Institute: ANSI) การติดตั้งอ่างสำหรับล้างตาแบบฉุกเฉินจะถูกกำหนดให้จุดติดตั้งจะต้องสามารถเดินเข้าถึงได้ภายใน 10 วินาที และจะต้องตั้งอยู่ในระนาบเดียวกัน และเส้นทางไปถึงจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินให้เป็นทางที่เดินไปสะดวกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

                ด้วยเพราะการเลือกและการติดตั้งอ่างล้างตาฉุกเฉินมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานค่อนข้างมาก และถูกกำหนดด้วยมาตรฐานในสถานที่ปฏิบัติงานเอาไว้อย่างเคร่งครัด อย่างนั้นแล้วในการเลือกและทำการกำหนดจุดติดตั้งอ่างล้างตาจะต้องพิจารณาความเหมาะสมให้ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าในเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดคิดเราสามารถป้องกันและบรรเทาเหตุนั้นได้อย่างทันท่วงที