เครนติดรถบรรทุกเหมาะกับงานประเภทใด ใช้อย่างไรให้เหมาะสม

0 Comments
เครนติดรถบรรทุก

                หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับเครนติดรถบรรทุกกันดี เพราะรถชนิดนี้เราสามารถพบได้ตามถนนหนทางต่าง ๆ หากใครนึกไม่ออกให้นึกถึงรถบรรทุกที่มีเครนติดตั้งอยู่บนรถ และเคยสงสัยกันหรือไม่ว่ารถเหล่านี้ใช้ในหน่วยงานใด เหมาะกับงานประเภทไหน และหากวันหนึ่งคุณต้องเลือกใช้งานรถชนิดนี้ รายละเอียดในบทความนี้จะสามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้มากขึ้น เพราะเราจะมาทำความรู้จักกับหน้าที่ของรถบรรทุกติดเครนกันว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไร เครนติดรถบรรทุกกับการใช้งานที่มีความหลากหลาย                 เครนติดรถบรรทุกเป็นหนึ่งในรถโมบายเครน หรือเครนที่ติดตั้งบนยานยนต์ที่สามารถขับออกไปทำงานตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ แต่ความแตกต่างของรถบรรทุกที่ติดเครนนี้อยู่ที่ ในอดีตไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยกสินค้าตั้งแต่แรก แต่ถูกสร้างมาให้เป็นรถบรรทุกมาก่อน จากนั้นเจ้าของจึงนำไปติดเครนเพื่อให้สามารถทำงานได้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้มีรถบรรทุกติดเครนที่ได้มาตรฐานจากโรงงานออกมาจำหน่ายแล้ว                 โดยพิกัดน้ำหนักที่รถบรรทุกที่ติดตั้งเครนจะสามารถบรรทุกได้น้อยลงจากเดิมที่เป็นรถบรรทุกธรรมดา เนื่องจากต้องแบกรับน้ำหนักของเครนและเครื่องจักรที่ใช้ควบคุม และการใช้งานรถบรรทุกที่ติดเครนต้องมีวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม แนวทางการเลือกว่าจะนำไปใช้งานประเภทใดมีดังนี้ 1. งานขนส่ง                 ด้วยลักษณะที่สามารถบรรทุกสินค้าได้ทำให้รถชนิดนี้ส่วนใหญ่จะนิยมให้บริการขนส่งสินค้าไปในตัวด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ โดยหากต้องบรรทุกสินค้าเพียงอย่างเดียวก็จะพับเครนเก็บไว้และเนื้อที่กระบะท้ายที่เหลืออยู่จะใช้ใส่สินค้าเพื่อไปส่งยังจุดหมายปลายทาง และน้ำหนักที่บรรทุกได้ต่อครั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนล้อของรถบรรทุกและขนาดของกระบะท้ายเป็นหลัก โดยรถบรรทุกที่นิยมนำมาติดตั้งเครนจะมีตั้งแต่ 6 ล้อไปจนถึง 22 ล้อ สามารถบรรทุกสินค้าได้ตั้งแต่ 3 ตันขึ้นไป 2. งานยกเครื่องจักร                 ในการยกเครื่องจักรมาใส่ท้ายกระบะเพื่อนำไปส่งอีกจุดหมายปลายทางเป็นอีกหนึ่งงานที่นิยมใช้เครนติดรถบรรทุก เนื่องจากมีความสะดวกกว่าการเลือกใช้โมบายเครนชนิดอื่น ที่ทำได้เพียงยกสินค้าเท่านั้น แต่รถชนิดนี้สามารถยกสินค้ามาใส่ท้ายกระบะและนำส่งปลายทางได้ในเวลาเดียวกัน โดยที่ไม่ต้องจ้างรถบรรทุกมาขนต่อไปอีกที เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง 3. งานที่ต้องเข้าไปตามซอยต่าง ๆ                 การติดตั้งเครนที่รถบรรทุกจะนิยมติดที่กระบะของรถหรือบนหลังคา ดังนั้นด้านข้างตัวรถจึงไม่มีส่วนของเครนยื่นออกมา […]